• न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते।

 • ज्ञान के समान पवित्र इस संसार में कुछ नहीं है।।

 • There is nothing more pure in this world than knowledge(Jyana)

Admission

Admission Committee

Home > Admission > Admission Committee

Admission Committee

Admission Committee Members
 • Admission
  • Convenor/Nodal Officer- (Dr. Anuranjita Wadhwa)
 • Commerce
  • Dr. Poonam
  • Dr. Kalpana
  • Ms. Sonali Jain
  • Ms. Sunita
 • Music
  • Dr. Sarita Pathak
  • Dr. Bipul Kumar
 • English
  • Dr. Aateka Khan
  • Ms. Khushee
  • Mr. Chetan
  • Ms. Kankana
  • Ms. Nisha
 • Hindi
  • Dr. Manju Sharma
  • Dr. Niraj
  • Dr. Rekha Sharma
 • Sanskrit
  • Dr. Asha Tiwari
  • Dr. Chandan
  • Dr. Prem Deoli
 • Punjabi
  • Dr. Prem Kumari
  • Ms. Shalu Kaur
 • EVS
  • Dr. Mala Rani
  • Dr. Priyambada Patri
 • Phy Edu
  • Ms. Looke Kumari
  • Dr. Shubhra Kathuria
 • History
  • Dr. Jaspal Singh
  • Mr. Mithilesh
  • Mr. Nagender
  • Dr. Madhuri Sharma
 • Political Science
  • Dr. Shailza Singh
  • Dr. Ekta Choudhary
  • Ms. Sadhna Gupta
  • Ms. Vibha Maurya
 • Economics
  • Dr. Jaya Keral
  • Dr. Vandana Yadav
  • Mr. Shailesh Kumar
 • HDFE
  • Dr. Nandini Sen
  • Ms. Preeti Kumari
  • Ms. Swati Bawa
 • Computer
  • Dr. Aruna Jain
  • Dr. Sarita Kadiyan
  • Mr. Vishnu Shankar
 • Maths
  • Dr. Aruna Jain
  • Dr. Anuj
  • Ms. Pooja
 • Sociology
  • Dr. Anuranjita Wadhwa
  • Dr. Devika
  • Ms. Bhawna
  • Ms. Samhita
 • Psychology
  • Dr. Sonali Jain
  • Ms. Richa Malhotra
  • Mr. Nitin
  • Ms. Priyam Sharma
 • Journalism
  • Dr. Naila Anjum
  • Ms. Naazish Khan